چکامه زندگی خاطره ای بیش نیست. tag:http://mahdiranjbar.mihanblog.com 2020-08-04T03:03:55+01:00 mihanblog.com یکی بود یکی بود 2012-05-22T09:00:42+01:00 2012-05-22T09:00:42+01:00 tag:http://mahdiranjbar.mihanblog.com/post/385 مهدی رنجبر کامرانی یکی بود                       و                یکی بودمن بودم                      و                تو بودی              عشق بود                    و &nbsp
یکی بود                       و                یکی بود

من بودم                      و                تو بودی
 
            عشق بود                    و                 تظاهر به عشق
 
   روح شیدا بود                و                   روح هرزه

        چشمی پر از التماس       و                 چشمی فریبنده

     دستی پر از خواهش        و                  دستی بشاک

        ضربان دل،تو بودی          و                 تو دلت جای دگر

           تنهاییم ،فقط فکر تو      و               فکر تودر پی یار دگر

نیاز من بود          و                ناز تو

گریه های من بود        و              رفتن تو       

من بودم               و           تو نبودی   

یکی بود               و              یکی نبود


]]>
متن و آهنگ من و ببخش با صدای علی تکتا 2012-05-15T11:14:04+01:00 2012-05-15T11:14:04+01:00 tag:http://mahdiranjbar.mihanblog.com/post/384 مهدی رنجبر کامرانی ببخش اگه تو گریه هام، دو رنگی و ریا نبوداگر که دستام مثل تو، با کسی آشنا نبود ببخش اگر تو عشقمون، کم نمیذاشتم چیزی رو ببخش که یادم نمی ره، اون روزای پاییزی رو ببخش اگه تو قصه امون، دو رنگ و نامرد نبود ببخش که عاشقت بودم، خسته و دلسرد نبودم ببخش که مثل تو نشد خیانت و یاد بگیرم اگر که گفتم به چشام، بذار واسه تو بمیرم لیاقت دست های تو، بیشتر از این نبود عزیزمن نمی خوام گریه کنی، برای من اشکی نریز لیاقت چشمای تو نگاه پاک من نبود من و ببخش من و ببخش، دلم ا

ببخش اگه تو گریه هام، دو رنگی و ریا نبود

ببخش اگه تو گریه هام، دو رنگی و ریا نبود
اگر که دستام مثل تو، با کسی آشنا نبود
ببخش اگر تو عشقمون، کم نمیذاشتم چیزی رو

ببخش که یادم نمی ره، اون روزای پاییزی رو

ببخش اگه تو قصه امون، دو رنگ و نامرد نبود

ببخش که عاشقت بودم، خسته و دلسرد نبودم
ببخش که مثل تو نشد خیانت و یاد بگیرم

اگر که گفتم به چشام، بذار واسه تو بمیرملیاقت دست های تو، بیشتر از این نبود عزیز
من نمی خوام گریه کنی، برای من اشکی نریز
لیاقت چشمای تو نگاه پاک من نبود

من و ببخش من و ببخش، دلم از تو جدا نبود

ببخش اگه تو قصه امون، دو رنگ و نامرد نبود

ببخش که عاشقت بودم، خسته و دلسرد نبودم
ببخش که مثل تو نشد خیانت و یاد بگیرم

اگر که گفتم به چشام، بذار واسه تو بمیرم

-------------------------------------------------------------------

دانلود آهنگ من و ببخش با صدای علی تکتا

]]>
فراموشم مکن 2012-04-20T16:00:03+01:00 2012-04-20T16:00:03+01:00 tag:http://mahdiranjbar.mihanblog.com/post/383 مهدی رنجبر کامرانی ای نشسته درخیال من، فراموشم مکنبا فراموشی و تنهایی، هم آغوشم مکنزندگانی می کنم چون شعله با خود سوختنزنده ام با سوز و ساز خویش، خاموشم مکن ای نشسته درخیال من، فراموشم مکن
با فراموشی و تنهایی، هم آغوشم مکن
زندگانی می کنم چون شعله با خود سوختن
زنده ام با سوز و ساز خویش، خاموشم مکن

]]>
دوست دارم 2012-04-20T09:51:18+01:00 2012-04-20T09:51:18+01:00 tag:http://mahdiranjbar.mihanblog.com/post/382 مهدی رنجبر کامرانی کنارم هستی و اما دلم تنگ میشه هر لحظه  خودت میدونی عادت نیست فقط دوست داشتنه محضه  کنارم هستی و باز م بهونه هامو میگیرم  میگم وای چقدر سرده میام دستاتو میگیرم یه وقت تنها نری جایی که از تنهایی میمیرماز اینجا تا دم درهم بری دلشوره میگیرمفقط تو فکر این عشقم تو فکر بودن با هممحاله پیش من باشی برم سرگرم کاری شممیدونم که یه وقت های دلت میگیره از کارمروزایی که حواسم نیست بگم خیلی دوست دارمتو هم مثل منی انگار از این دلتنگی ها داریتو هم از بس منو میخوای یه

کنارم هستی و اما دلم تنگ میشه هر لحظه
 
 خودت میدونی عادت نیست فقط دوست داشتنه محضه
 
 کنارم هستی و باز م بهونه هامو میگیرم
 
 میگم وای چقدر سرده میام دستاتو میگیرم

یه وقت تنها نری جایی که از تنهایی میمیرم

از اینجا تا دم درهم بری دلشوره میگیرم

فقط تو فکر این عشقم تو فکر بودن با هم

محاله پیش من باشی برم سرگرم کاری شم

میدونم که یه وقت های دلت میگیره از کارم

روزایی که حواسم نیست بگم خیلی دوست دارم

تو هم مثل منی انگار از این دلتنگی ها داری

تو هم از بس منو میخوای یه جورای خودآزاری

کنارم هستی و انگار همین نزدیکیاست دریا

مگه موهاتو وا کردی که موجش اومده اینجا

قشنگه ردپای عشق بیابی چتر زیر برف

اگه حاله منو داری می فهمی یعنی چی این حرف

میدونم که یه وقت های دلت میگیره از کارم

روزای که حواسم نیست بگم خیلی دوست دارم

تو هم مثل منی انگار از این دلتنگی ها داری

تو هم از بس منو میخوای یه جورای خودآزاری

]]>
...... 2012-04-19T18:21:08+01:00 2012-04-19T18:21:08+01:00 tag:http://mahdiranjbar.mihanblog.com/post/381 مهدی رنجبر کامرانی هیچگاه براى بدست آوردن محبت کسی "تنت" را به او نسپار ، هیچ تضمینی نیست که فردا تو را "فاحشه" نخواند ...
هیچگاه براى بدست آوردن محبت کسی "تنت" را به او نسپار ، هیچ تضمینی نیست که فردا تو را "فاحشه" نخواند ... ]]>
زندگی... 2012-04-08T16:51:13+01:00 2012-04-08T16:51:13+01:00 tag:http://mahdiranjbar.mihanblog.com/post/380 مهدی رنجبر کامرانی زندگی یك اثر هنریست...نه یك مسئله ریاضی...بهش فكرنكن...ازش لذت ببر...
زندگی یك اثر هنریست...
نه یك مسئله ریاضی...
بهش فكرنكن...
ازش لذت ببر...
]]>
............ 2012-04-08T16:42:19+01:00 2012-04-08T16:42:19+01:00 tag:http://mahdiranjbar.mihanblog.com/post/378 مهدی رنجبر کامرانی     بیا یک شب جایمان راعوض کنیم !!من معشوقه میشوم..وتوعاشق باش..من خیانت میکنم ..وتو فراموش کن ..سخته نه؟؟!!
 
 

بیا یک شب جایمان راعوض کنیم !!
من معشوقه میشوم..
وتوعاشق باش..
من خیانت میکنم ..
وتو فراموش کن ..
سخته نه؟؟!!
]]>
چرا عدد 13 نحس است؟؟؟ 2012-04-01T15:15:43+01:00 2012-04-01T15:15:43+01:00 tag:http://mahdiranjbar.mihanblog.com/post/376 مهدی رنجبر کامرانی چرا عدد13 نحس است؟خشایار شاه مشاوری داشته که فردی یهودی به نام موردخای بوده . در آن زمان خشایار شاه قصد حمله به یونان داشته که همسر او که نام او وشتی بود مانع این کار شد و گفت : ما که بر 127 ایالت حکومت داریم حال چرا جنگ و خونریزی به راه بیندازم ؟ از آنجا که یهودیان با یونانیها از قدیم الایام دشمنی خونی داشتند موردخای خواهان جنگ ایران و یونان بود اما همسر خشایار شاه مانعی برای رسیدن موردخای به هدفش بود به همین دلیل موردخای در گوش خشایار شاه خواند که این زن که الان مخالفت میکند چند وقت بعد نسبت ب چرا عدد13 نحس است؟

خشایار شاه مشاوری داشته که فردی یهودی به نام موردخای بوده . در آن زمان خشایار شاه قصد حمله به یونان داشته که همسر او که نام او وشتی بود مانع این کار شد و گفت : ما که بر 127 ایالت حکومت داریم حال چرا جنگ و خونریزی به راه بیندازم ؟ از آنجا که یهودیان با یونانیها از قدیم الایام دشمنی خونی داشتند موردخای خواهان جنگ ایران و یونان بود اما همسر خشایار شاه مانعی برای رسیدن موردخای به هدفش بود به همین دلیل موردخای در گوش خشایار شاه خواند که این زن که الان مخالفت میکند چند وقت بعد نسبت به شما توطئه میکند و شما را به قتل میرساند تا پسرش به پادشاهی برسد . و بالاخره توانست در هنگام مستی خشایار شاه حکم خلع وشتی را بگیرد و در بعضی روایات آمده است که شاه به وشتی دستور داد که لخت در برابر انظار سرداران سپاه راه برود او سر پیچی کرد و اعدام شد .

از آنجا که خشایار شاه نمیتوانست عذب بماند دستور دادند زیبا ترین دختران ایران زمین را جمع کنند که این کار یک سال طول کشید و مصادف شد با عید نوروز . در این عید یکی از خواجگان درباره خشایارشاه که یهودی بود با هماهنگی موردخای هر شب برادر زاده ی موردخای به بالای سر شاه میرفت و از روی عمد برای او قصه های عاشقانه میگفت . موردخای این دختر را که نام اصلی آن هاداسا بود را داخل کاندیدا های همسری پادشاه قرار میدهد و نام او را استر (ester) میگذارد . وقتی کاندیدا ها به دیدار شاه می آیند شاه تا صدای ان دختر را میشنود اورا انتخاب میکند .

بعد از مدتی هامان وزذ شاه به موردخای و استر شک میکند اول گمان به خیانت میبرد اما بعدا به ان نتیجه میرسد که اینها فقط با هم صحبت میکنندپس طی پی گیری های هامان متوجه میشود که این دو یهودی هستند و سپس به پادشاه خبر داد که این دو قصده به هم ریختن حکومت را دارند و خشایار اه راضی شد که آنهارا اخراج کند و خشایار شاه نیز به استر میگوید و استر نیز به عمویش میگوید .

اینجا بود که نقشه فاجعه ای بزرگ ریخته شد . شب دوازدهم فروردین به شاه مشروب دادند حکم اعدام هامان و تمامی دارو دسته و اطرافیانش را امضا میکند .

صبح روز 13 فروردین حکم اجرا شد و 77000 ایرانی را قتل عام میکنند به این خاطر است که 13 نحس میشود .

13 بدر به این خاطر از خانه به بیرون میروند که میترسند باز هم در خانه خودشان به قتل برسند

حال این عدد چرا برای مسیحیان نحس است؟

زیرا یهودا جوداریوس اسکاریوتی سیزدهمین نفری که مسیح را در مقابل 30 سکه فروخت
]]>
13بدر 2012-03-31T19:42:59+01:00 2012-03-31T19:42:59+01:00 tag:http://mahdiranjbar.mihanblog.com/post/375 مهدی رنجبر کامرانی پیشا پیش سیزدتون بدر / دشمنا تون دربه در / رفقاتون گل بسر / خوشیهاتون صدبرابر / روز طبیعت بر شما مبارککککککککک / پیشا پیش سیزدتون بدر / دشمنا تون دربه در / رفقاتون گل بسر / خوشیهاتون صدبرابر / روز طبیعت بر شما مبارککککککککک / ]]> دوستت دارم ................ 2012-03-31T12:01:42+01:00 2012-03-31T12:01:42+01:00 tag:http://mahdiranjbar.mihanblog.com/post/373 مهدی رنجبر کامرانی لحظه قشنگیه وقتی اونی که عاشقشی از پشت بغلت میکنه...دستاشو حلقه میکنه دورتو..نفسای گرمش میخوره به گردنت و آروم زیره گوشت زمزمه می کنه : " دوستت دارم"
لحظه قشنگیه وقتی اونی که عاشقشی از پشت بغلت میکنه...
دستاشو حلقه میکنه دورتو..
نفسای گرمش میخوره به گردنت و آروم زیره گوشت زمزمه می کنه : " دوستت دارم"
]]>
سعی کن.... 2012-03-31T11:59:58+01:00 2012-03-31T11:59:58+01:00 tag:http://mahdiranjbar.mihanblog.com/post/372 مهدی رنجبر کامرانی سعی‌ کن انقدر کامل باشی‌ کهبزرگترین تنبیه تو برای دیگران ،گرفتن خودت از آنها باشد
سعی‌ کن انقدر کامل باشی‌ که
بزرگترین تنبیه تو برای دیگران ،
گرفتن خودت از آنها باشد
]]>
!!!....!!! 2012-03-31T11:57:22+01:00 2012-03-31T11:57:22+01:00 tag:http://mahdiranjbar.mihanblog.com/post/371 مهدی رنجبر کامرانی تمـام ِ این چـند سـال و اَنــدی عــمرم بـه کــنار ... مـن فـــقط ، بـه انـــدازه ی همــان صَــدُم هـای ِ ثـانیه ای که ، در هــوای ِ عطـرِ ِ آغــوشت نفـس کـشیـدم ، زنـــدگـی کــــردم !!  
تمـام ِ این چـند سـال و اَنــدی عــمرم بـه کــنار ...
مـن فـــقط ،
بـه انـــدازه ی همــان صَــدُم هـای ِ ثـانیه ای که ،
در هــوای ِ عطـرِ ِ آغــوشت نفـس کـشیـدم ،
زنـــدگـی کــــردم !!
 
]]>
...... 2012-03-31T11:56:08+01:00 2012-03-31T11:56:08+01:00 tag:http://mahdiranjbar.mihanblog.com/post/370 مهدی رنجبر کامرانی وقتی کسی رو دوست داری ، این یه چیزه...وقتی کسی تو رو دوست داره ، این یه چیز دیگه س...اما وقتی کسی رو دوست داری که تو رو دوست داره.... این یعنی همه چیز ....
وقتی کسی رو دوست داری ، این یه چیزه...
وقتی کسی تو رو دوست داره ، این یه چیز دیگه س...
اما وقتی کسی رو دوست داری که تو رو دوست داره.... این یعنی همه چیز ....
]]>
کاش....... 2012-03-31T11:53:47+01:00 2012-03-31T11:53:47+01:00 tag:http://mahdiranjbar.mihanblog.com/post/368 مهدی رنجبر کامرانی كاش حرفامونو بجای تایپرو در رولب رو لبچشم تو چشمبه زبون می اوردیم!  
كاش حرفامونو بجای تایپ
رو در رو
لب رو لب
چشم تو چشم
به زبون می اوردیم!
 
]]>
هر روزتان نوروز .نوروزتان پیروز. 2012-03-18T12:31:40+01:00 2012-03-18T12:31:40+01:00 tag:http://mahdiranjbar.mihanblog.com/post/364 مهدی رنجبر کامرانی • سبزه: تولد دوباره، حیات نو و سبز بودن • سمنو: ثروت و فراوانی و وفور • سنجد: عشق • سیر: دارو و درمان و بعنوان ماده ای گندزاد می باشد • سیب: زیبایی و سلامت • سماق: رنگ طلوع آفتاب • سرکه قرمز : سن و صبر و عقل • سنبل: آمدن بهار و نشان دهنده زیبائی • سکه زرد : ثروت • تخم مرغ رنگ شده نیز نشانه باروری است . • ماهی قرمز نشانه زندگی است • آینه نیز نمادی از خلقت است. (همچنین برسرسفره هفت سین شمع هایی روشن دربرابر آینه قرارمی دهند که نشان دهنده آینده ای روشن است)
• سبزه: تولد دوباره، حیات نو و سبز بودن
• سمنو: ثروت و فراوانی و وفور
• سنجد: عشق
• سیر: دارو و درمان و بعنوان ماده ای گندزاد می باشد
• سیب: زیبایی و سلامت
• سماق: رنگ طلوع آفتاب
• سرکه قرمز : سن و صبر و عقل
• سنبل: آمدن بهار و نشان دهنده زیبائی
• سکه زرد : ثروت
• تخم مرغ رنگ شده نیز نشانه باروری است .
• ماهی قرمز نشانه زندگی است
• آینه نیز نمادی از خلقت است.
(همچنین برسرسفره هفت سین شمع هایی روشن دربرابر آینه قرارمی دهند که نشان دهنده آینده ای روشن است)]]>