چکامه
هر کجا هستم باشم, آسمان مال من است
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 2 خرداد 1391 توسط مهدی رنجبر کامرانی | نظرات ()
یکی بود                       و                یکی بود

من بودم                      و                تو بودی
 
            عشق بود                    و                 تظاهر به عشق
 
   روح شیدا بود                و                   روح هرزه

        چشمی پر از التماس       و                 چشمی فریبنده

     دستی پر از خواهش        و                  دستی بشاک

        ضربان دل،تو بودی          و                 تو دلت جای دگر

           تنهاییم ،فقط فکر تو      و               فکر تودر پی یار دگر

نیاز من بود          و                ناز تو

گریه های من بود        و              رفتن تو       

من بودم               و           تو نبودی   

یکی بود               و              یکی نبود

طبقه بندی: عاشقانه!،